OOR ONS LOGO

Die eenheid wat boom, berg, doringtakke, vuur, bloed en skoene vorm, het ‘n unieke maar tog diepere simboliese betekenis. Hieruit kan die sin van die lewe, die mens in sy unieke verhouding met God en sy uiteindelike bestemming as ‘n bevrydende raaisel omskryf word.

Die boom – in sy pragtige eenvoud, die groen lower van sy blare en sy suurstofgewende fotosintese vorm die simbool van die lewe self. God het die lewe geskep.

Die boom van die Lewe was in die Paradys, maar sal ook in die nuwe Jerusalem staan – ‘n simbool van ewigdurende lewe (Openb 22:2 & 14 en Ps 1).

Die berg is die simbool van God self. Hy is Magtig, Soewerein en Heilig (Jes 28:16). Op die berg Sinai is die 10 gebooie vir Moses gegee (Eks 20:18 – 20).

 

Die doringtak, stel die simbool van sonde en die gevolg van die sondeval van Adam en Eva voor (Gen 3:18), maar die doringtak was ook op Jesus se hoof as ‘n kroon tydens sy kruisiging. ‘n Teken van Sy Koningskap waar Hy die volle omvang van die sonde op Hom geneem het en volledig die prys betaal het vir ons verlossing (Fil 2:9 – 11).

Daar kan ‘n druppel bloed gesien word waar dit van die doringtak afdrup. Dit is simbolies van Jesus se bloed wat vir ons mense gestort is tot redding uit genade.

Die vuur weer verteenwoordig die Heilige Gees – ons Vertrooster (Hand 1:8 en 2:3 – 4).

Die skoene daarenteen staan vir absolute respek vir die Heiligheid van God (Eks 3:4 – 5). Simbolies omsluit die skoene ook die bereidheid om die Blye Evangelie van Jesus te verkondig as ‘n ywerige dienaar van ons Here Jesus (Ef 6:15, Matt 28:19 – 20).

Hier by Doringbos Lodge kan al die elemente wat hierbo beskryf is, gesien en geniet word in die wete dat God die Gewer is van alle goeie dinge.

   

Tuisblad | Oor ons | Akkommodasie | Fasiliteite | Kontak Ons

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people... - www.gsdpotch.com


We recommend that you view this website with: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or Mozilla 4.0